Kim Anh

Tin Tức Sức Khỏe

Sức khỏe trường học hiện nay trên thế giới

Sức khỏe trường học trên thế giới trong nhiều năm qua, thế giới đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe, giáo dục và kinh tế nên Tuổi thọ trung bình của nhân loại được nâng cao Tỷ lệ chết của trẻ em …

Tin Tức Sức Khỏe

Tâm sinh lý học sinh từ 16 đến 18 tuổi

Giai đoạn tâm sinh lý học sinh từ 16 đến 18 tuổi có những đặc điểm cần phải lưu ý như sau Sinh lý Thời kỳ này giảm nhanh các chỉ số về tốc độ phát triển thể lực. Các tố chất thể lực và sinh lý ở giai đoạn …

Tin Tức Sức Khỏe

Tâm sinh lý học sinh từ 7 đến 15 tuổi

Tâm sinh lý học sinh từ 7 đến 15 tuổi là thời kỳ có nhiều bước chuyển mạnh mẽ của trẻ. Nắm bắt những đặc điểm này, người lớn hay thầy cô có cái nhìn toàn diện hơn để kịp thời điều chỉnh các thói quen và hành vi của …

Tin Tức Sức Khỏe

Tâm sinh lý lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo

Ở lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo, tư duy trẻ thụ động, trực quan, vốn từ hạn chế nên những câu, những từ phức tạp chưa thể hiểu đúng; tinh thần hiếu động, ham hiểu biết. Về sinh lý, thể chất Các quá trình phát triển thể lực giảm tốc …